Organisation och personal

Mattias Öhman

forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
mattias.ohman[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6505
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

forskare associerad vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post:
mattias.ohman[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Forskare

E-post:
Mattias.Ohman[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 5132
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar inom empirisk hälsoekonomi. Mitt fokus har särskilt varit frågor relaterade till individers fysiska och psykiska hälsa.

Affilierad med U-CARE.

Hemsida: http://www.mattiasohman.se/

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.