Organisation och personal

Mattias Öhman

forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
mattias.ohman[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6505
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

gästlärare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
Mattias.Ohman[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 5132
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

E-post:
mattias.ohman[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade december 2016 vid Nationalekonomiska institutionen (Uppsala universitet) och arbetar för närvarande som forskare på Institutet för bostads- och urbanforskning.

Min forskning rör sig inom empirisk hälsoekonomi, med ett särskilt fokus på fysisk och psykisk hälsa.

Jag är associerad med Institutionen för kvinnors och barns hälsa genom det tvärvetenskapliga projektet U-CARE.

Hemsida: http://www.mattiasohman.se/

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.