Organisation och personal

Linda Moberg

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
linda.moberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Affilierade

E-post:
Linda.Moberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 5123
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
linda.moberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i statskunskap och medlem i gruppen hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Forskar om frågor som rör välfärdsstaten och implementering av valfrihetssystem i den offentligt finansierdade servicesektorn. 

Mina kurser

Biografi

Forskning

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen kretsar kring studiet av välfärdsstaten och styrningen av den offentligt finansierade servicesektorn. Framför allt är jag intresserad av hur privatisering och ökad valfrihet påverkar relationen mellan medborgare och stat samt vilka effekter denna relationsförändring har för hur kvalitet säkerställs inom den offentliga servicesektorn. 

 

Pågående projket

Avhandlingsarbete

När medborgare ges rätten att genom val av utförare definiera vad som utgör kvalitet inom den sociala servicesektorn förändras ansvarsförhållandet mellan medborgare och staten och därmed även förutsättningarna för hur denna sektor ska styras och kvalitetssäkras. Bakgrunden till denna situation kan förstås genom den nya medborgarroll som valfrihetssystem skapar. Samtidigt har staten ett lagstiftat ansvar för att den service som når medborgarna håller god och likvärdig kvalité. Det är detta förhållande mellan individens och statens ansvar som är utgångspunkten för min forskning. Övergripande syftar avhandlingsarbetet till att studera relationen mellan den nya medborgarrollen och universalismen i det svenska välfärdssystemet.

 

Undervisning

Statskunskap, grundutbildning

  • Förvaltningspolitik A
  • Metod C

Masterprogrammet i Folkhälsa

  • Folkhälsovetenskap, avancerad nivå
  • Metodkurs - "Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsoområdet"

 

Uppdrag

Ledamot i Doktorandnämnden, läsåret 2012-2013

Ledamot Samhällsvetenskapliga doktorandrådet, läsåret 2012-2013

Doktorandrepresentant i Statvetenskapliga institutionens styrelsen, läsåret 2013-2014

 

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.