Sam Holmqvist

doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Sam.Holmqvist[AT-tecken]littvet.uu.se
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Presentation

I min avhandling undersöker jag dels transpersoners levnadsvillkor i ett historiskt perspektiv, dels gestaltningen av transuttryck i majoritetskultur. Jag är särskilt intresserad av den betydelse som 1800-talets skönlitterära skildringar av könsväxlingar har haft för verkliga transpersoners liv under 1900- och 2000-talet.

Forskning

Transformationer: 1800-talets translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt

Den svenska 1800-talslitteraturen innehåller åtskilliga beskrivningar av människor som växlar kön, och som överskrider och utmanar könsgränser. Här finns stortjuven Lasse-Maja, den könsväxlande skälmen vars självbiografi sägs ha varit Sveriges mest lästa bok, den himmelska androgynen Lazuli Tintomara i C.J.L. Almqvists Drottningens juvelsmycke och misstänkliggjorda bedragare i Aurora Ljungstedts spänningsroman Moderna typer.

I doktorsavhandlingen Transformationer undersöks en tid då ”trans” ännu inte var ett begrepp, en diagnos och en identitet – men en tid som var full av människor som vi idag skulle kalla transpersoner. Och en tid vars skönlitteratur var full av berättelser om dem.

Transformationer är den första avhandlingen om svensk translitteraturhistoria. Det är en bred sammanställning av translitterära traditioner, men också en diskussion om läsningens möjligheter. I avhandlingen analyseras texter av bland annat Lasse-Maja (Lars Molin), C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt (Claude Gerard).

Huvudhandledare: Anna Williams

Biträdande handledare: Eva Heggestad

Kort cv

Filosofie doktor i litteraturvetenskap (2017)
Filosofie licentiat i litteraturvetenskap (2014)
Frilansarbete som förlagsredaktör (2008–2011)
Förlagsvetenskap, 60 hp (2007–2008)
Magisterexamen i litteraturvetenskap med genusinriktning (2007)
Idéhistoria, 90 hp (2003–2006)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.