Organisation och personal

Sam Moa Holmqvist

doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Sam.Holmqvist[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6184
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Presentation

Jag är doktorand i litteraturvetenskap och arbetar med svensk translitteraturhistoria.

I min avhandling undersöker jag dels transpersoners levnadsvillkor i ett historiskt perspektiv, dels gestaltningen av transuttryck i majoritetskultur. Jag är särskilt intresserad av den betydelse som 1800-talets skönlitterära skildringar av könsväxlingar har haft för verkliga transpersoners liv under 1900- och 2000-talet.

Pågående forskning

Nedslag i svensk translitteraturhistoria

Mitt avhandlingsprojekt behandlar könsväxlingsmotiv i svensk 1800-talsprosa. Historien är full av människor som vi i dag skulle kalla transpersoner. Ibland har de väckt stort uppseende och ibland väldigt lite. Andra gånger har de inte ens märkts.

Det finns en mängd skönlitterära beskrivningar av människor som växlar kön. Men det talas sällan om transmotiv och ingen har skrivit en svensk translitteraturhistoria ännu. I min avhandling försöker jag att ändra på den saken.

Det vi i dag kallar transidentiteter och -uttryck är sentida uppfinningar. De uppstod kring sekelskiftet 1900, när dåtidens sexologer studerade olika former av könsöverskridanden och utifrån sina observationer skapade begrepp, förklaringar och diagnoser. Jag undersöker transmotiv under århundradet innan dess – innan ”trans” blev ett begrepp, en diagnos och en identitet. Jag analyserar texter av bland annat Lasse-Maja (Lars Molin), C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt (Claude Gerard).

Huvudhandledare: Anna Williams

Biträdande handledare: Eva Heggestad

Kort cv

Filosofie licentiat i litteraturvetenskap (2014)
Frilansarbete som förlagsredaktör (2008–2011)
Förlagsvetenskap, 60 hp (2007–2008)
Magisterexamen i litteraturvetenskap med genusinriktning (2007)
Idéhistoria, 90 hp (2003–2006)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.