Organisation och personal

Karl Berglund

forskningsassistent vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
karl.berglund[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6184
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Carolina- och Karin Boye-biblioteket; Karin Boye-biblioteket

E-post:
karl.berglund[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 4189
Besöksadress:
Engelska parken Hum. centrum Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 637
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Kort CV

  • Fil. lic. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, HT 2014
  • Antagen till forskarutbildningen i litteraturvetenskap, HT 2011
  • Fil. mag. i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, 2010
  • Bibliotekarie, Nobelmuseets forskningsbibliotek, 2009–2011
  • Biblioteksassistent, Stockholms universitetsbibliotek, 2007–2010

Forskningsintressen

Litteratursociologi, bokhistoria, förlagsstudier och modern bokmarknad, digital humaniora, kriminallitteratur, populärlitteratur.

Pågående forskning

Mordens marknad (avhandling, arbetstitel)

Den svenska deckargenren har haft tidigare storhetsperioder, men ingenting liknar det genomslag genren har fått under det tidiga 2000-talet. Avhandlingen undersöker den svenska deckarboomen utifrån litteratursociologiska, bokhistoriska och förlagsvetenskapliga perspektiv.

Projektet består av tre delstudier. I den första (Deckarboomen under lupp, 2012) analyseras deckargenrens expansion på bokmarknaden utifrån ett statistiskt perspektiv. I den andra (Mordförpackningar, pågående) studeras genrens bokomslag, titlar och andra peritexter. I den tredje diskuteras tematiska tendenser och typberättelser utifrån "distansläsningar" av ett större antal svenska kriminalromaner.

Forskning

Mordens marknad (avhandling, arbetstitel)

Den svenska deckargenren har haft tidigare storhetsperioder, men ingenting liknar det genomslag genren har fått under det tidiga 2000-talet. Avhandlingen undersöker den svenska deckarboomen utifrån litteratursociologiska, bokhistoriska och förlagsvetenskapliga perspektiv.

Projektet består av tre delstudier. I den första (Deckarboomen under lupp, 2012) analyseras deckargenrens expansion på bokmarknaden utifrån ett statistiskt perspektiv. I den andra (Mordförpackningar, pågående) studeras genrens bokomslag, titlar och andra peritexter. I den tredje diskuteras tematiska tendenser och typberättelser utifrån "distansläsningar" av ett större antal svenska kriminalromaner.

Huvudhandledare: Johan Svedjedal
Biträdande handledare: Jerry Määttä

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.