Kristina Sjöblom

forskningsassistent vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
kristina.sjoblom[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1079
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
75120 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Jag jobbar sedan augusti 2011 som forskningsassistent/administratör vid gruppen för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. I min tjänst bistår jag provkonstruktörerna med diverse göromål inför, under och efter provens konstruktion. Dessutom ansvarar jag för provgruppens arkiv samt är en av de som förser studenter och forskare från Sveriges högskolor och universitet med material.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.