Josephina Werner

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

E-post:
josephina.werner[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I'm studying aqueous surfaces using X-ray photoelectron spectroscopy on a liquid micro-jet together with my colleges at the division of molecular and condensed matter physics.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.