Tommie Forslund

doktorand vid Institutionen för psykologi

E-post:
Tommie.Forslund[AT-tecken]psyk.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Utbildning

Jag tog psykologexamen vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet 2011, och är sedan 2012 doktorand i utvecklingspsykologi vid institutionen.

Forskning och undervisning

Mitt huvudsakliga intresse för mitt avhandlingsarbete är barns anknytning i relation till andra aspekter av självreglering, så som emotionsreglering, förmågan att identifiera emotioner hos andra och exekutiva funktioner, och i relation till beteendeproblem hos barnen, främst utagerande beteendeproblem och ADHD symptom. Jag undersöker detta i ett longitudinellt projekt där vi följer barn från 10 månader till 6 års ålder, samt i projekt där vi studerar barn i tidig skolålder, 6 till 8 år gamla. Min huvudhandledare är Karin Brocki.

Jag är också involverad i ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet om mödrar med intellektuellt funktionshinder och deras barn. Vi undersöker där barnens anknytning, mödrarnas lyhördhet för barnens signaler, och hur svåra erfarenheter i mödrarnas livsbiografi så som traumatiska interpersonella erfarenheter, inverkar på mödrarnas lyhördhet samt barnens anknytning.

I min undervisning föreläser jag främst om anknytning och emotionsreglering, men undervisar också om existentiell psykologi. Jag är också tränare i en metod för att studera barns anknytningsrepresentationer i tidig skolålder och utbildar för närvarande en grupp kliniker och forskare vid Götebors universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.