Organisation och personal

Jovana Kokic

forskare vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
jovana.kokic[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2725
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala

Kort presentation

Min forskning fokuserar på kopplingen mellan akvatisk fysik och biogeokemiska processer i akvatiska ekosystem. Jag studerar gränsskiktsprocesser och hur det påverkar emission av CO2 ifrån dessa ekosystem. Jag använder mig av olika metoder för att mäta CO2 emission så som Eddy Kovarians och spårinjektioner, för att studera dessa processer i naturliga förhållanden.

 

 

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.