Organisation och personal

Maria Törnqvist

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
maria.tornqvist[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2492
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

PERSONLIGA MERITER

FD, Docent

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Min väg till EDU har gått via ett antal universitet och institutioner. Jag disputerade i sociologi vid Stockholms universitet hösten 2006 och har därefter varit verksam som post doc vid UC Berkeley och Stockholms universitet (sociologi), samt vid Örebro universitet inom ämnet genus. I mitt senaste forskningsprojekt har jag undersökt kommersialiseringen av intimitet och, som i mitt fall, de förhandlingar som uppstår när känslomässiga relationer blir föremål för en turistnäring. Genom etnografiskt fältarbete och intervjustudier i Buenos Aires, San Francisco och Stockholm har jag utforskat argentinsk tangodans med särskilt fokus på den växande så kallade tangoturismen till Argentina. Studien har resulterat i monografin ”Tourism and the Globalization of Emotions: The Intimate Economy of Tango” (Routledge, 2013), ett antal artiklar och bokkapital samt den genreöverskridande boken ”Tangoexperimentet” (Ruin, 2010) där erfarenheterna av att använda den egna kroppen som anteckningsblock prövas.

I mitt avhandlingsarbete studerade jag svensk jämställdhetspolitik med frågan om könskvotering som empiriskt fokus. I en diskursanalytisk skärskådning av två debatter – varannan damernas och Thamprofessurerna – undersökte jag gränsposter för det svenska jämställdhetsprojektet. Därutöver har jag skrivit en lärobok i feministiska studier som pläderar för en så kallat passionerad läsning av teori (tillsammans med Katharina Tollin). Pedagogikens bärande tanke är att filmillustrationer kan erbjuda ett lättfattligt sätt att förstå annars svårtillgängliga tankegångar samt att identifikation och inlevelseförmåga är en god förutsättning för teoretiska studier. Boken kan ses som en hybrid av kulturstudier och feministiska perspektiv, inspirerad av Rosi Braidottis idé om intellektuell och känslomässig rörlighet, där tänkare som Simone de Beauvoir, Judith Butler, Gayatri Chakravorty Spivak och Donna Haraway gestaltas på nya sätt. Skärningspunkten mellan sociologi, genusforskning och politisk teori har även resulterat i artiklar om politisk maskering, plastikkirurgi och internetdating.

Sedan hösten 2012 arbetar jag med etnografiskt fältarbete (inklusive intervjustudie) på ett innerstadsgymnasium i Stockholm. Syftet är att studera hur eleverna gör bruk av redan erhållna symboliska tillgångar samt hur de förkroppsligar och begripliggör de resurser som studieprogrammet erbjuder. Det utmärkande för skolan är ett starkt politiskt patos, uttryckt i form av en socialt engagerad såväl elev- som lärargrupp. Samtidigt som pluralism och jämlikhet utgör honnörsord är rekryteringen selektiv och skapar en homogen skolmiljö som i huvudsak består av vita medelklassungdomar. Ett huvudfokus gäller således hur eleverna förhandlar den egna positionen i brytpunkten mellan privilegier och politik. Fältarbetet utgör en delstudie inom ett VR-finansierat projekt om gymnasieskolans internationalisering (under ledning av Mikael Palme).

Jag ingår i SEC-gruppens forskningsmiljö för kultur- och utbildningsstudier och undervisar främst i utbildningssociologi.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.