Alva Dahl

gästforskare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
alva.dahl[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

FD i nordiska språk 2015 (länk till avhandlingen i DiVA).

Min forskning rör sig i anslutning till stilistikens domäner och utgår i allmänhet från en dialogteoretisk förståelse av språket. Jag är intresserad av hur vi kan förstå skönlitterära texter som språkliga yttranden som produceras och förstås i samspel. Läs mer om min doktorsavhandling här och om boken Interpunktion (2016) här.

F.n. arbetar jag med ett projekt om redigering av litterära texter, och med ett biografiprojekt.

Mina kurser

Biografi

Konferensföredrag

2015-06-10: "Frågan om en dialogisk stilistik. Forum för textforskning 10, Umeå.

2014-07-26: "Punctuation in literary interaction". 15th International Bakhtin Conference, Stockholm.

2014-07-19: "Punctuation in literary interaction". Poetics and Linguistics Association (PALA), Maribor.

2013-05-16: "Specialtecken som skriftlig interaktion". Svenskans beskrivning 33, Helsingfors.

2012-07-17: "How do I look? Iconic punctuation in a contemporary Swedish autobiographical novel." Poetics and Linguistics Association (PALA), Malta.

2012-06-09: "Ögats text. Ikonisk och indexikal interpunktion i en självbiografisk roman." Forum för textforskning 7, Örebro.

2011-10-13: "Interpunktionens funktioner i det moderna skriftspråket." Svenskans beskrivning 32, Karlstad.

Utlandsvistelser

  • Oktober–december 2013: Gastforscherin vid Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland.
  • Augusti–december 2012: Visiting Student Researcher vid Scandinavian Department, UC Berkeley, Kalifornien.

Förtroendeuppdrag

  • Juryledamot för Gustaf Frödings stipendium 2011
  • Suppleant (för SULF) i hörandeförsamlingen inför rektorsvalet 2011
  • Doktorandrepresentant i Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp 2010-2012
  • Revisor för institutionens doktorandförening 2011, 2012 och 2013.

Undervisning

Kreativ svenska, 7,5 hp. VT 2016.
Textanalys och textproduktion, 7,5 hp. VT 2014.
Presentera, 6 hp (Professionell svenska A). VT 2012.

Övrigt

Jag har tidigare arbetat med översättning, redigering och språkgranskning i olika sammanhang, var en av grundarna till förlaget Novellix och har medverkat med essäer och kritik i ett flertal tidningar och tidskrifter. Jag är medlem av Sveriges Författarförbund och av Översättarcentrum, där man kan läsa mer om min översättarverksamhet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.