Organisation och personal

David Håkansson

professor i nordiska språk, forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
david.hakansson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6393070-1679073
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: måndag 11-12

Kort presentation

Min forskning och mina forskningsintressen omfattar fr.a. språklig variation och förändring. Jag disputerade vid Lunds universitet 2008 på en avhandling om s.k. subjektslösa satser i fornsvenska, men jag har även studerat andra aspekter av fornsvenskans syntax. Min pågående forskning behandlar dels syntaktiska förändringar under nysvensk tid, dels förklaringsbegreppet inom språkvetenskapen.

Jag undervisar i grammatik och språkhistoria samt handleder uppsatser på olika nivåer.

Foto: E. Thor/SUA

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Kortfattad meritförteckning

 • Samhällsvetenskaplig linje, Söderportskolan, Kristianstad. 1994–1997.

 • Fil. mag (svenska/tyska), Lunds universitet. 2002.

 • Fil. dr (nordiska språk), Lunds universitet. 2008.

 • Docent (nordiska språk), Uppsala universitet. 2012.

 • Amanuens, Inst. för nordiska språk, Lunds universitet. 2002.

 • Doktorand (med utbildningsbidrag och doktorandtjänst), Lunds universitet. 2003–2008.

 • Timlärare/Universitetsadjunkt, Lunds universitet. 2003–2008.

 • Universitetslektor, Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet). 2008–2009.

 • Postdoktorstipendiat, Köpenhamns universitet/Lunds universitet. 2009–2010.

 • Forskarassistent i nordiska språk, Uppsala universitet. 2010–2014.

 • Forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. 2014–

 • Universitetslektor i svenska språket, Uppsala universitet. 2015–

Övriga uppdrag

Redaktionssekreterare för Studia Linguistica (Wiley-Blackwell).

Lärarrepresentant i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för nordiska språk.

Ledamot i Sveriges unga akademi. 2013–

Ställföreträdande prefekt för Institutionen för nordiska språk. 2016–

(Studierektor för forskarutbildningen i nordiska språk. 2012–2016.)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.