Organisation och personal

Laleh Nayeb

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
laleh.nayeb[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post:
Laleh.Nayeb[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5972
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Muninhuset, Islandsgatan 2, 75185 Uppsala

Akademiska meriter: Logoped

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.