Henrik Rydéhn

timlärare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anställda

E-post:
henrik.rydehn[AT-tecken]filosofi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i Teoretisk filosofi.

Mina kurser

Biografi

Doktorand i teoretisk filosofi sedan Juni 2010. Dessförinnan bedrev jag studier vid Göteborgs universitet, främst inom teoretisk filosofi, praktisk filosofi samt allmän språkvetenskap.

Under höstterminen 2017 var jag gästdoktorand vid Rutgers University, New Jersey.

Forskning

Min huvudsakliga specialisering är i metafysik, men jag är intresserad av en vid uppsättning filosofiska frågor, särskilt i metaetik, språkfilosofi och normativ etik. Inom metafysiken har mitt arbete mer och mer kommit att handla om de centrala strukturella begreppen i metafysik - begrepp som t.ex. grundande, essens, beroende, fundamentalitet, modalitet.

Mitt avhandlingsprojekt försöker göra ett bidrag till studiet av grundande. Grundande är en relation som allt oftare tänks möjliggöra vissa sorters förklaringar i filosofin (och även utanför den) där man använder "i kraft av" och "på grund av"-terminologi. T.ex. är en möjlig sådan förklaring att en viss handling är moraliskt fel på grund av att den orsakar onödigt lidande; en annan att ett visst glas är bräckligt i kraft av att det har en viss mikrostruktur. Men förklaringar av den här sorten verkar skilja sig i vissa avseenden från kausala förklaringar, t.ex. i det att de ibland involverar icke-fysikaliska saker eller fakta och att det som förklarar och det som förklaras är samtidiga (till skillnad från i kausala fall, där orsak och verkan äger rum vid olika tidpunkter). Överväganden som dessa har lett många filosofer i grundandelitteraturen att kalla grundande för en relation av "icke-kausalt bestämmande".

I min avhandling sysselsätter jag mig med olika frågor som relaterar till hur vi bör förstå grundande, samt hur grundande relaterar till andra centrala metafysiska begrepp.

För mer information, se min hemsida.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.