Organisation och personal

Sven Alfonsson

forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

E-post:
sven.alfonsson[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Fil dr i Psykologi, fil dr i Medicinska vetenskaper. Leg psykolog med grundutbildning i Kognitiv beteendeterapi. Klinisk tjänst vid Överviktsenheten på Akademiska sjukhuset.

Mina kurser

Biografi

Jag är främst intresserad av hur sjukdom, mående och beteende påverkar varandra. Dels hur sjukdom kan påverka beteende och leda till följdbesvär, men också hur samma beteendemönster hos friska påverkar psykiskt mående. I detta ingår även hur externa och interna faktorer kan användas för att påverka beteenden i funktionell ritkning. För att bevara dessa frågor använder jag mig av kvantitativa metoder.

Vidare är jag intresserad av olika metodologiska frågeställningar, tex vad gäller statistiska metoder och studiedesign.

Slutligen har jag viss undervisning främst på psykolog- och läkarprogrammen vid Uppsala universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.