Organisation och personal

Monika Schmitz

professor vid Institutionen för organismbiologi, Jämförande fysiologi

E-post:
monika.schmitz[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 4404
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.