Organisation och personal

Birgit Köhler

forskare vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
Birgit.Koehler[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2819
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I investigate cycling and reactivity of, predominantly, carbon and nitrogen, and regulation and sensitivity of biogeochemical processes to global change effects. To answer my research questions I use process-based and statistical modeling as well as field and laboratory experiments and observations. 

Please see for more detail.

Nyckelord: climate change limnology biogeochemistry modelling aquatic photochemistry

Mina kurser

Biografi

Mina forskningsintressen kretsar kring klimatförändringar och deras påverkan på biogeokemiska ekosystemprocesser. Som doktorand inom NITROF projektet (http://www.nitrof.forst.uni-goettingen.de/) undersökte jag hur förhöjd kvävetillförsel påverkar dynamiken och flödena av markens spårgaser i tropiska skogsområden, specifikt kväveoxider, koldioxid och metan. För närvarande jobbar jag inom projektet "The Color of Water" (http://www.geo.uu.se/cow/index.html) där jag studerar reaktivitet och cykling av löst organiskt kol i boreala sjöar.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.