Organisation och personal

Cecilia Bergwall

universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
cecilia.bergwall[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1672
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

provkonstruktör vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
cecilia.bergwall[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1293
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 527
75120 Uppsala
Tillgänglig:
Årskurs 6

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.