Organisation och personal

Andreas Nord

biträdande universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
andreas.nord[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3411
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Biträdande universitetslektor i svenska. Filosofie doktor i nordiska språk 2009 (Stockholms universitet), docent i nordiska språk 2014 (Göteborgs universitet).

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade i ämnet nordiska språk år 2009 med en texthistoriskt inriktad avhandling vid Stockholms universitet, men har därefter framför allt forskat om myndighetsspråkvård, myndighetskommunikation och skrivande i arbetsliv och högre utbildning. Jag är för närvarande tjänstledig från en anställning som universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet, där jag också antogs som docent i nordiska språk 2014. Jag arbetar under perioden 2017–2021 som biträdande universitetslektor i svenska vid Uppsala universitet, med särskilt forskningsfokus på akademiskt skrivande och skrivande i högre utbildning.

Forskningsintressen: skrivande i yrkeslivet, skrivande i högre utbildning/akademiskt skrivande, skolans texter och skrivande, fackspråk, myndighetskommunikation, läromedelsforskning, språkvård/språkplanering/språkpolitik.

Forskning

Pågående projekt (i urval):

  • Exjobb på tröskeln mellan akademins och arbetslivets skrivande (med Erik Falk och Jack Fägrell)
  • Att bygga professionell identitet genom skrivande (med Siv-Britt Björktomta)
  • Terminologiarbetets möten (med Ylva Byrman och Marie Sörlin)
  • Kommunala textvärldar (med Karin Helgesson)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.