Organisation och personal

Andreas Nord

biträdande lektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
andreas.nord[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Biträdande universitetslektor i svenska. Filosofie doktor i nordiska språk 2009 (Stockholms universitet), docent i nordiska språk 2014 (Göteborgs universitet).

Mina kurser

Biografi

Filosofie doktor i nordiska språk 2009 (Stockholms universitet), docent i nordiska språk 2014 (Göteborgs universitet).

Jag arbetar sedan 2017 som biträdande universitetslektor i svenska vid Uppsala universitet. Jag disputerade 2009 med en texthistoriskt inriktad avhandling men har därefter framför allt forskat om myndighetsspråkvård, myndighetskommunikation och skrivande i arbetsliv och högre utbildning. 2011–2017 arbetade jag som universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet.

Forskningsintressen

Skrivande i yrkeslivet, skrivande i högre utbildning/akademiskt skrivande, fackspråk, myndighetskommunikation, läromedelsforskning, språkvård/språkplanering/språkpolitik.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.