Organisation och personal

Mia Skott

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
mia.skott[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1533
Fax:
018-471 1528
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar om kvinnliga konstnärliga hantverkare i 1700-talets i Stockholm, samt ger regelbundet föredrag till allmänheten, skriver en populärvetenskaplig bok om Anna Maria Thelott (c1683-1710) och bloggar.

Mina kurser

Biografi

•Doktorand sedan mars 2010  
•Magisterexamen i historia, Uppsala universitet, 2010 
•Kandidatexamen i historia, Uppsala universitet, 2009  
•Uppdrag och tjänster inom politik, forskningspolitik och vetenskapskommunikation, London, 1997-2008 
•Grundkurser vid Uppsala och Stockholms universitet, 1993-1996 

MIN FORSKNING

Med en nyansering av teoretiska begrepp som underordning och kvinnors handlingsutrymme, studerar jag likheter och skillnader i temer av juridiska rättigheter och försörjningsförmåga mellan kvinnliga och manliga tapetmakare i Stockholm 1740-1760.

SAMVERKAN

Jag lägger stor vikt vid att förmedla min forskning och informera om historiehantverket till allmänheten genom flera olika kanaler. De kvinnor jag forskar om är fantastiska och viktiga historiska förebilder och det förflutnas betydelse för att förstå nutiden kan bland annat förklaras genom hur vi historiker arbetar.

Jag diskuterar och presenterar min forskning och syn på historiehantverket i regelbundna blogginlägg, samt i föredrag för gymnasieelever och allmänheten på museer (Historiska museet, Upplandsmuseet, Konstmuseet i Uppsala, Nationalmuseum m.fl.), arkiv (Landsarkivet i Uppsala, Stadsarkivet i Stockholm m.fl.) och vid Uppsala universitet (se lista nedan). Jag skriver också en populärvetenskaplig bok om målarinnan, gravören och illustratören Anna Maria Thelott (c1683-1710).

TIDIGARE SAMVERKANSAKTIVITETER (URVAL)

•Föredrag Konsten att skriva sina minnen och förändra historien för IRIS-nätverket på Studiefrämjandet i Uppsala 22 oktober 2015. Varför är det viktigt att kvinnor skriver ner sina minnen och delar vardagens ögonblicksbilder? På vilket sätt har kvinnors historia tidigare berättats och vilka kvinnor har den handlat om? Vilka var alla de kvinnor som inte syns i historieböckerna, varför har de glömts bort och varför är det viktigt att de nu lyfts fram? Tillsammans funderar vi kring hur vi – vanliga kvinnor i 2010-talets Uppsala – mer konkret kan bidra till hur historien skapas om oss själva.

•Föredrag Graneberg och historiehantverket för Litslena hembygdsförening, 19 april 2015.

TV-intervju 24UNT möter Mia Skott del 1 och 2, 25UNT, 17 april 2015. Se!

Frågor och svar om en historikers vardag, gymnasielever från Katedralskolan i Uppsala besöker Historiska institutionen för samtal med mig om historiehantverket och min forskning, 17 april 2015.

Frågor och svar om en historikers vardag, gymnasielever från Katedralskolan i Uppsala besöker Historiska institutionen för samtal med mig om historiehantverket och min forskning, 13 april 2015.

•Föredrag Hantverkarkultur i Uppsala och Stockholm under 1600- och 1700-talen för Luthagens SPF, 3 november 2014. Läs mer.

Tidningsintervju Eldsjälar för tredje uppgiften Universen, 31 oktober 2014, Läs mer s 10-12.

•Föredrag Anna Maria Thelott och andra tidigmoderna konstnärer som del av "Vad vet du om 1600-talet?" på Historiska museet, Stockholm, 17 september 2014.

Presentation Vad säger bilden om konstnärinnan? presentation på sessionen "Ögats vittnesbörd. Om bilden som mikrohistorisk källa" på Historikermötet 2014, Stockholms universitet. Läs mer.

•Ordförande för paneldiskussionen Historievetenskapens nytta och nöje i samhället på Historikermötet 2014, Stockholm. Läs mer.

•Föredrag 1700-talet på tapeten - Tapetmakerskorna på Stockholms stadsarkiv, 22 maj 2014. Läs mer.

•Föredrag Att samverka som doktorand på  SALT-seminariet Tredje uppgiften: hur, var och varför?, Uppsala universitet kl. 13.15-15.00 26 mars 2014.

•Föredrag Tidigmoderna kvinnliga konstnärliga hantverkare - att finna individen i det förflutna på Landsarkivet i Uppsala organiserat av Upplands Släktforskarförening, 25 mars 2014. Läs mer.

•Skickliga kvinnor – tidigmoderna konstnärliga hantverkare, Folkuniversitetet och Historiska institutionen, Uppsala universitet, 7 februari 2014, sal IV Universitetshuset. Se Folkuniversitetets artikel.

•Intervju Communicating our common heritage Innovation Magazine, februari 2014.

•Att förmedla historia föredrag på seminariet "Uppland i forskningen", Länsforskningsrådet i Uppland, 15 november 2013, Upplandsmuseet.

•Att vara barn i 1600-talets Uppsala presentation för lågstadieklasserna 12 november 2013, Ekuddenskolan.

•Vad vet du om 1600-talet? med reflektioner kring kvinnor och vanliga människor, Historiska museet 25 november 2013. För mer information se Historiska museet.

•En historikers vardag, föredrag för Bolandgymnasiet i Universitetshuset, 20 mars 2013.

•Att vara 16 år 1699, föredrag för gymnasieelever från Jensen gymnasium i Uppsala, 20 november 2012, Historiska institutionen.

•Kvinnan med penseln i sin hand. Föredrag på symposiet Stolthet och fördom på Nationalmuseum 9 november 2012. För mer information, se Stolthet och fördom.

•Kvinnliga målare och kopparstickare under 1600- och 1700-talet. Föredrag på konferensen 1700-talet och allt det andra, organiserat av Sällskapet för 1700-tals studier, Uppsala 25-26 oktober 2012.

•Varför är historia viktigt? Föredrag för gymnasielever från Internationella gymnasiet, Uppsala, 14 september 2012.

•Stadsbyggarna i 1600-talets Uppsala, stadsvandring den 23 maj arrangerad av Uppsala Konstmuseum.

•Varför är historia viktigt?, föredrag för elever från Vasaskolan på Historiska institutionen, Uppsala, 20 april 2012.

•Historia - ett detektivarbete i arkiven, föredrag för elever från Bolandgymnasiet på Landsarkivet i Uppsala, 5 december 2011.

•Tidigmodern stadsplanering, tidigmodern stadsbyggnad session "Forskningsfronten flyttas fram", De svenska historiedagarna, 7-9 oktober 2011.

•Perspektiv på 1600-talets svenska gaturegleringar, presentation i sessionen "Infrastruktur i historiskt perspektiv", Historikermötet 2011, Göteborg, 5 maj 2011.

•Stadsrum, stadsvandring i Uppsala och presentation för elever från Bolandgymnasiet på Historiska institutionen, Uppsala universitet, 28 april 2011.

•1600-talets stadsplanering ur stadens perspektiv, föredrag på Landsarkivet i Uppsala 19 januari 2011.

•The new town plan of Uppsala in the 17th century: a tentative exploration of infrastructural change and the re-allocation of property and crafts på konferensen "Work and Creativity: Innovation, change, and loss of pre-modern proto-technological knowledge", 12 maj 2010, Uppsala universitet. Konferensen organiserad av nätverket WORKshop finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

•Historikerns hantverk, presentation för gymnasieelever på Spetsutbildningen i Humaniora, Vasaskolan, Gävle, 1 juni 2010.

•Inte för Drottning Kristinas krönings skull... Initiativet till Uppsalas gatureglering 1643, Konsumtion och Manifestation (KoMa) seminarium, Historiska institutionen, 30 mars 2010.

•Att studera historia och använda arkiven, presentation på Landsarkivet i Uppsala för gymnasieelever från Bolandgymnasiet, 5 mars 2010.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.