Helena Berggren

handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar

E-post:
helena.berggren[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 2178
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Infektion, Ing 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: leg.läk inf.spec

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.