Organisation och personal

John Morrison

teknisk systemadministratör (Tjänstledig) vid IT-avdelningen, Enheten för drift; Linux

E-post:
john.morrison[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250477
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2017-09-01 - 2018-02-28

teknisk systemadministratör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; Klinisk Genomik Uppsala

E-post:
john.morrison[AT-tecken]scilifelab.uu.se
Telefon:
018-471 7801
Mobiltelefon:
070-4250477
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.