Karolina Andersdotter

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
karolina.andersdotter[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7049
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder och verktyg. Digitala metoder innefattar de digitala metoder och verktyg som används i forskningsprocessen, t.ex. programvara, digitalisering, digital humaniora, datahantering, visualisering och publicering.

Min arbetsplats finns på Karin Boye-biblioteket.

Akademiska meriter: FK (svenska språket/nordiska språk), FM (biblioteks- och informationsvetenskap), MA (digital asset and media management)

Nyckelord: open access bibliotekarie digital humanities zotero gis sustainable development upphovsrätt linux digital humaniora open science

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.