Organisation och personal

Anders Widbäck

vik. universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
anders.widback[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6309
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Avhandlingsprojekt

Ordspråks funktioner i svensk dramadialog.

Hur ordspråk används i interaktion och vilka funktioner de fyller. Jag vill undersöka hur ordspråk används i dramadialog, dels hur rollkaraktärerna använder sig av ordspråk i dialog (t.ex. som argument), dels hur författaren använder ordspråk när yttrandet är riktat primärt till publiken (t.ex. som medel för att beskriva en rollkaraktär).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.