Kristofer Gamstedt

professor i tillämpad mekanik vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
Kristofer.Gamstedt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3026
Mobiltelefon:
070-4250382
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  • MS Applied Physics and Electrical Engineering, Linköping University, 1993
  • PhD Polymer Engineering, Luleå University of Technology, 1998
  • Docent conferment, Solid Mechanics, KTH, 2004

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.