Organisation och personal

Ulrika Byrskog

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
ulrika.byrskog[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Barnmorska

Mina kurser

Biografi

Trauma och våld relaterad reproduktiv hälsa hos exilsomalier i Sverige

Flyktingar i reproduktiv ålder möter ett flertal utmaningar under migration, såsom möten med ett okänt hälsovårdssystem och ökade nivåer av graviditetsrelaterad sjuklighet – något som är extra påtagligt bland somaliskfödda kvinnor. Till detta kommer en historia med ökad risk för våldsutsatthet under krig samt i nära relation i flyktingsituationen. Som barnmorska är jag intresserad av att öka kunskapen kring uppfattningar och erfarenheter av migration, våld och reproduktiv hälsa bland somaliska kvinnor i Sverige samt att identifiera möjliggörande faktorer som stärker hälsa och välbefinnande. Informanter är nyanlända somaliska flyktingkvinnor samt mödravårdsbarnmorskor som arbetar i månkulturella miljöer och projektet har i huvudsak en kvalitativ ansats.

Handledare

Marie Klingberg Allvin
Birgitta Essén
Pia Olsson

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.