Organisation och personal

Ulrika Byrskog

Kort presentation

Barnmorska

Mina kurser

Biografi

Trauma och våld relaterad reproduktiv hälsa hos exilsomalier i Sverige

Flyktingar i reproduktiv ålder möter ett flertal utmaningar under migration, såsom möten med ett okänt hälsovårdssystem och ökade nivåer av graviditetsrelaterad sjuklighet – något som är extra påtagligt bland somaliskfödda kvinnor. Till detta kommer en historia med ökad risk för våldsutsatthet under krig samt i nära relation i flyktingsituationen. Som barnmorska är jag intresserad av att öka kunskapen kring uppfattningar och erfarenheter av migration, våld och reproduktiv hälsa bland somaliska kvinnor i Sverige samt att identifiera möjliggörande faktorer som stärker hälsa och välbefinnande. Informanter är nyanlända somaliska flyktingkvinnor samt mödravårdsbarnmorskor som arbetar i månkulturella miljöer och projektet har i huvudsak en kvalitativ ansats.

Handledare

Marie Klingberg Allvin
Birgitta Essén
Pia Olsson

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.