Organisation och personal

Rachel Hickman

forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Diarmaid Hughes

E-post:
rachel.hickman[AT-tecken]imbim.uu.se
Telefon:
018-471 4507
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

projektassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar; Enheten för antibiotikaforskning

E-post:
Rachel.Hickman[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 3910
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.