Sara Levander

forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
sara.levander[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 5883
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Mitt forskningsintresse är högre utbildning och akademiskt arbete, i synnerhet bedömning och värdering av pedagogisk skicklighet vid tillsättningar och befordringar av olika slag.

Mina kurser

Biografi

Pedagogisk skicklighet inom akademin
I mitt avhandlingsprojekt avser jag att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv studera sakkunnigas bedömning, eller konstruktion, av pedagogisk skicklighet inom olika akademiska belöningssystem, som t.ex. vid nytillsättningar, befordran och alternativa pedagogiska karriärvägar.

Projektet drivs av frågor som t.ex.:

Hur kan vi förstå pedagogisk skicklighet som fenomen inom akademin? Vilka diskursiva artikulationer synliggörs vid bedömning av pedagogisk skicklighet i olika kontexter? Vilka betydelser av pedagogisk skicklighet görs gällande och vilka betydelsemöjligheter utesluts genom de olika bedömningspraktikerna?

Forskningsgruppen STEP
Som doktorand i pedagogik tillhör jag forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy).
Läs mer: http://forskning.edu.uu.se/step

Till forskningsgruppen är den nordiska e-tidskriften NordSTEP knuten.
Läs mer: http://forskning.edu.uu.se/step/e-journal.htm

Uppdrag

  • Doktorandrepresentant i rekryteringsgruppen, EDU
  • Styrelsemedlem i SWERA:s doktorandråd (Swedish Educational Research Association)

Forskning

Avhandlingsprojekt: Akademin och pedagogisk skicklighet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.