Organisation och personal

Janne Kontio

forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
janne.kontio[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1663
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Janne Kontio

Doctor of Philosophy (PhD) in education, currently working as a researcher at the department of Education at Uppsala University ( https:// http://forskning.edu.uu.se/clip/ ) and as a lecturer at Södertörn University, Stockholm.

Main interests: Vocational education, Content and Language Integrated Learning (CLIL), Classroom interaction, Language and identity

Conducts empirical research on bilingual vocational education.

Defended his PhD thesis in June 2016.

Mina kurser

Biografi

I am a Doctor of Philosophy (PhD) in education at the Department of Education, Uppsala University. I conduct empirical research in the field of education. I have a Degree of Master in Education and a Master of Arts in Literature.

The title of my PhD thesis is "Auto Mechanics in English: Language Use and Classroom Identity Work." and focusses on students in Vocational Education being taught in and through a foreign language.

Kontio, J. & Evaldsson, A-C. (2015). Last year we used to call it a man’s hammer : (un)Making gender and materiality relevant in everyday vocational education. NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 10:1

Kontio, J. & Sylvén, L-K. (2015). Language Alternation and Language Norm in Vocational Content and Language Integrated Learning (CLIL). The Language Learning Journal, 43:3

Kontio, Janne (2012) "Language alternation in vocational CLIL". Poster presented at the: NERA (Nordic Educational Research Association), Copenhagen, March 2012.

Kontio, Janne (2011) "Code-­‐switching in vocational content and language integrated learning (CLIL)". Presented at: NORDYRK (Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk) Mariehamn, June 2011.

Kontio, Janne (2006) "Kielikylpy – språkbadsmodellen i Finland. Finska lärare och lärarstudenter reflekterar över språkbad" http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/630/1/VT06-1350-4.pdf

 

Teaching:

Spring 2015

(4UK048) Examensarbete i Utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp

Fall 2014

Adult and Working Life Education, Intermediate Course B,

Education, Intermediate Course B,

Education, Advanced Course C,

Spring 2014

Adult and Working Life Education, Intermediate Course B,

Education, Intermediate Course B,

Fall 2013

Adult and Working Life Education, Intermediate Course B,

Education, Intermediate Course B,

Spring 2013

(4UK048) Examensarbete i Utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp

Fall 2012

Adult and Working Life Education, Intermediate Course B,

Education, Intermediate Course B,

Adult and Working Life Education, Advanced Course C,

Spring 2012

Adult and Working Life Education, Intermediate Course B,

Education, Intermediate Course B,

Fall 2011

Adult and Working Life Education, Intermediate Course B,

Education, Intermediate Course B,

Ped/Piva C

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.