Organisation och personal

Marie Kirsebom

forskare Associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
marie.kirsebom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Presentation av funktion/arbetsuppgift

Sedan 2010 har jag varit anställd som doktorand i projektet "Samverkan mellan äldreomsorg och sjukvård". Syftet är att undersöka varför de äldre remitteras oplanerat till akutmottagningen från äldreboenden.

Mina kurser

Biografi

Det övergripande syftet med min avhandling är att:

  • Studera sjuksköterskors erfarenheter av samverkan mellan olika vårdgivare.
  • Frekvens och orsak till besök på akutmottagning av personer boende på äldreboende.
  • Organisatorisak faktorer som kan vara relaterade till remitteringsfrekvens.
  • Samt att undersöka och beskriva husläkares uppfattningar och erfarenheter om uppdraget som ansvarig läkare för ett äldreboende.

Undervisning

Undervisning i termin 2 och termin 6 på sjuksköterskeprogrammet. Handleder c-uppsatser på sjuksköterskeprogrammet och vårdvetenskap c. Samt undervisning i masterprogrammet i folkhälsa: kurserna: Äldres hälsa och Jämlik hälsa.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.