Organisation och personal

Frida Buhre

doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Frida.Buhre[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Kritisk teori, retorisk teori, konceptuella formationer av rum och tid, samt samisk retorisk historia.

Pågående forskning

Speaking the Anachronisms: Space-time and Rhetorical Theory (Monografiavhandling)

Frågan som vägleder mitt avhandlingsprojekt rör hur föreställningar om tid och rum påverkar hur vi ser på det politiskas möjligheter. Projektet tar sin utgångspunkt i att många av de försanthållanden vi har haft kring det politiskas tidsliga karaktär (att politik är framtidsinriktat, progressivt, visionärt) och rumsliga karaktär (offentligt, omgärdat av tydliga gränser men öppet inom dessa, korrelation mellan närhet och engagemang) ifrågasätts av allt fler teoretiker. Givet detta ifrågasättande så kartlägger jag alternativa teoretiska svar som givits till detta ifrågasättande och vilka implikationer dessa för med sig för formandet av nya maktrelationer. Jag fokuserar framförallt på vilka rumsliga och tidsliga förståelser av det politiska som skrivs fram inom retorikteori och talaktsteori. En diskussion förs om de infallsvinklar som teoretiker som Hannah Arendt, Judith Butler, Lee Edelman, Jacques Derrida och Doreen Massey för fram. Genom detta hoppas jag utveckla en begreppslig topografi som utgår från anakronismens och den spatialiserade tidens politiska potential.

Kort CV

  • Buhre, F. (2014) “En granskning av en granskning: Universitetskanslerämbetets kunskapssyn”, i Högre utbildning, vol. 4:1, p. 5-17. ISSN 2000-7558.
  • Buhre, F. (2013). “Finding Never-land: Nomadic Space-Time, Rhetoric, and Ethnic Minorities,” in Gloria Everson (red.), Perspectives on Space and Place, eBook, Interdisciplinary-Press. ISBN 978-1-84888-056-6.
  • Buhre, F. & Bengtson, E. (red.) (accepterad 2013). Förledd och förtjust: Andra generationens retoriker har ordet, Södertörn retoriska studier: Stockholm.
  • Föredrag konferens: “Borders and Change: The Temporalities of an Emerging Critical Rhetorical Theory,” the 2nd conference on Temporal Belongings, University of Manchester, Manchester, UK, 17 jan, 2013.
  • Gästforskare, Rhetoric and Public Culture, Northwestern University, sep-dec 2013.
  • M.A. i retorik, Uppsala Universitet, jan 2011.

Se vidare nedladdningsbart CV ovan.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.