Klas Gunnarsson

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
klas.gunnarsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3136
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.