Organisation och personal

Tord Nordling

systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
Tord.Nordling[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1021
Mobiltelefon:
070-4250713
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

systemadministratör vid Lagerträdet, Evolutionsbiologiskt centrum

E-post:
tord.nordling[AT-tecken]ebc.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250713
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.