Organisation och personal

Christine Leo Swenne

universitetslektor klinisk vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
Christine.Leo.Swenne[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6619
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Presentation av funktion/arbetsuppgifter

Jag är klinisk lektor med fördelningen 33% klinisk tjänstgöring, 33% undervisning och 33% forskning.

Akademiska meriter: MM

Mina kurser

Biografi

Jobbrelaterad presentation

På min kliniska del arbetar jag som operationssköterska inom Verksamhetsområdet thoraxanestesi och – kirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala där jag även arbetar med thoraxkirurgens infektionsregistrering. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och patientsäkerhetsfrågor på divisionsnivå på Akademiska sjukhuset.

Undervisning

Jag undervisar i Sjuksköterskeprogrammet, Specialistutbildningen i operationssjukvård och i Fristående C-kursen. Jag handleder och examinerar uppsatser på grundutbildningsnivå och avancerad nivå. Jag föreläser och håller seminarier i Vetenskaplig metodik, Operationssjukvård och förbättringskunskap grundutbildningsnivå.

Forskning/projekt

  • Postoperativa sårinfektioner och riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner i samband med thoraxkirurgi
  • Omvårdnad av patienter med behandling av peritoneal carcinos
  • Arbetsmiljöaspekter för operationspersonal
  • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.