Ulrika Espefält Westin

Extern konsult vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
ulrika.westin[AT-tecken]emplicure.com
Mobiltelefon:
076-1026767
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FarmM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.