Organisation och personal

Ulrika Dennerstedt

personalsamordnare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ulrika.dennerstedt[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1304
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Biografi

Arbetsuppgifter

Jag är personaladministratör på Institutionen för nordiska språk. Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande och består bl.a. av att handlägga anställningar, ledigheter, arvoderingar och sjukskrivningar. Mycket av min arbetstid går till att besvara personalrelaterade frågor från alla personalkategorier. Utredning, kvalitetsförbättring och uppföljning i olika personalärenden ingår också i mina dagliga arbetsuppgifter. Jag är även administratör inom forskarutbildningen, där jag bl.a. bistår doktoranderna med uträkningar av prolongationer.

Som skyddsombud arbetar jag tillsammans med institutionens andra skyddsombud och prefekten för en god arbetsmiljö.

Utbildning

Jag har en fil. kand. från Linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet.

Uppdrag vid institutionen

Skyddsombud.

Uppdrag inom UU

Medlem av gymrådet inom kvarteret Engelska parken.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.