Stephen H. Butler

forskare associerad (motsvarande disputerad enligt prefekt) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
stephen.butler[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6343
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.