Organisation och personal

Mattias Pirholt

forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Mattias.Pirholt[AT-tecken]littvet.uu.se
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Goethe, Weimarklassicism, romantiken, det moderna genombrottet, tysk 1900-talslitteratur, svensk 1900-talslitteratur, romanens historia, begreppshistoria, estetik, fenomenologi

Pågående forskning

Goethe’s Writings on Aesthetics and the Epistemic Transformations in the Late 18th and Early 19th Century (bok)
Projektet undersöker gränsfenomen och -problem i Goethes estetiska skrifter

Goethes ästhetische Grundbegriffe (bok)
Projektet undersöker central begrepp i Goethes estetik ur ett begreppshistoriskt perspektiv

“’Erprobte Wahrheit’. Herder’s Plastik and the Conceptual History of Truth” (artikel)
Artikeln studerar sanningsbegreppet i Herders essä Plastik (1778)

Metamimesis. Ideology and Representation in the Novels of Early German Romanticism (bok)

The Ideological Construction of German Romanticism (antologi)

”Romanticism and Modernity. Master Narrative and the Construction of Literary History” (artikel under utg.)

”Nachahmung und Symbolik. Zu den geschichtsphilosophischen Grundlagen der Ästhetik Goethes” (artikel under utg.)

Examina

 • Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2005.
 • Fil. lic. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2002.
 • Fil. mag. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. Kurser i filosofi, nordiska språk, estetik och grekiska, 2000.

Anställningar och uppdrag

 • Visiting scholar, Department of Philosophy, Columbia University, New York, 2013
 • Forskare, Uppsala universitet (Vetenskapsrådet), 2013–
 • Forskarassistent, Uppsala universitet (Vetenskapsrådet), 2008–2013.
 • Skattmästare för Svenska Litteratursällskapet 2010–
 • Postdoktor, Peter-Szondi Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Freie Universität Berlin, 2006–2008.
 • Postdoktor, Uppsala universitet, 2006.
 • Kassör för Tidskrift för litteraturvetenskap (The Journal of Comparative Literature), 2005–2006.
 • Timlärare, Uppsala universitet, 2005.
 • Ledamot av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, Uppsala universitet, 2003–2004.
 • Ledamot av Forskarutbildningsnämnden, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2001–2004.
 • Doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2001–2005.

Stipendier och utmärkelser

 • Vetenskapsrådet (anställning som forskare), 2013–
 • Vetenskapsrådet (anställning som forskarassistent), 2008–2012.
 • Svenska kulturfonden i Finland (forksningsmedel), 2007.
 • Wenner-Gren Stiftelserna (postdoktorsstipendium), 2006–2008.
 • Kungl. Vetenskapsakademien, Stiftelsen Hierta-Retzius fond för vetenskaplig forskning (forskningsmedel), 2006.
 • Birgit och Gad Rausings Fond för Humanistisk Forskning (forskningsmedel), 2006.
 • Humanistiska Vetenskaps-Samfundets arbetsstipendium för doktorander och nydisputerade doktorer (postdoktorsstipendium), 2006.
 • Svenska Akademien, Stina och Erik Lundbergs stiftelse (utmärkelse för avhandling), 2005.

Publikationer

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.