Organisation och personal

Henrik Hedlund

teknisk koordinator vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
Henrik.Hedlund[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2767
Mobiltelefon:
070-4250785
Besöksadress:
Rum POL ITC 4114 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

teknisk koordinator vid Polacksbacken

E-post:
Henrik.Hedlund[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2767
Mobiltelefon:
070-4250785
Besöksadress:
Lägerhyddsv 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.