Organisation och personal

Sara Lind

forskare vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi; Lind grupp

E-post:
sara.lind[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3693
Besöksadress:
Husargatan 3 (D5)
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 599
75124 Uppsala

Kort presentation

Forskare som utvecklar nya detektionsmetoder för proteiner och posttranslationella proteinmodifieringar, speciellt fosforyleringar, i biologiska system med masspektrometri.

Head of MS-based proteomics Uppsala

Studierektor för forskarutbildningen (FUS), Inst. Kemi-BMC.

ORCID:0000-0002-9510-3816
Researcher ID:D-3723-2013

The Lind lab: Docent Sara (Bergström Lind)
Postdoktor Alberto Valdés
Doktorand Eszter Kassa

Nyckelord: infection analytical chemistry proteomics posttranslational modifications mass spectrometry affinity proteomics cancer chromatography life science sciecne for life laboratory phosphoproteomics systmes biology slims biobanked tissue adenovirus proteomics host-pathogen interaction

Mina kurser

Forskning

i) Identification of phosphorylation in biological systems. Development and implementation of novel enrichment tools.

ii) MS-based proteomcis of biobanked tissue

iii) Host-pathogen interactions

iV) Adeonovirus proteomics.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.