Organisation och personal

Sara Lind

forskare vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi; Lind grupp

E-post:
sara.lind[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3693
Besöksadress:
Husargatan 3 (D5)
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 599
75124 Uppsala

Kort presentation

Forskare som utvecklar nya detektionsmetoder för posttranslationella proteinmodifieringar i sytfte att undersöka hur dessa modifieringar skiljer sig åt vid olika sjukdomstillstånd.

 

Studierektor för forskarutbildningen (FUS), Inst. Kemi-BMC.

Nyckelord: infection analytical chemistry proteomics posttranslational modifications mass spectrometry affinity proteomics cancer chromatography life science sciecne for life laboratory phosphoproteomics

Mina kurser

Biografi

Docent i kemi som etablerar mig som självständing forskare. Disputerade i analytisk kemi 2005 och gjorde postdoktorstudier i medicinsk proteomikfinanserade av Cancerfonden 2006-2012.  

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.