Organisation och personal

Pia Olsson

universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell sexuell och reproduktiv hälsa

E-post:
Pia.Olsson[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5994
Besöksadress:
Drottningg. 4, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.