Organisation och personal

Farhad Zamany Company

1:e forskningsing vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrostrukturlaboratoriet, MSL

E-post:
Farhad.Zamany[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3087
Mobiltelefon:
070-4250844
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: civ ing

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.