Jonatan Bagge

tekniker vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Jonatan.Bagge[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3121
Mobiltelefon:
070-4250542
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.