Organisation och personal

Udomrat Tippawan

gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
udomrat.tippawan[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 2631
Mobiltelefon:
073-6347419
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.