Organisation och personal

Ulrika Pöder

universitetslektor , docent i vårdvetenskap. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
Ulrika.Poder[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6160
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: Med.Dr.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.