Esbjörn Larsson

professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
esbjorn.larsson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 7628
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Prodekanus vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Professor i utbildningshistoria och docent i historia

Medlem av Uppsala Studies of History and Education (SHED) »

Akademiska meriter: FD, docent, grundskollärarex.

Nyckelord: utbildningshistoria socialhistoria militärhistoria barn- och ungdomshistoria genushistoria history of education social history military history history of childhood and youth gender history

Mina kurser

Forskning

Jag är framförallt involverad i forskning och undervisning som rör utbildningshistoria, men intresserar mig även för exempelvis barn och ungdomshistoria samt militärhistoria. I min forskning har jag i första hand ägnat mig åt 1800-talet i studier av utbildning och utbildningskulturer, men har också studerat företeelser såsom vapenövningar i skolan under 1900-talet samt rekryteringen av officerare under 1800-talet.

För närvarande driver jag forskningsprojektet Det första valet: förskolans expansion, marknadisering och ökade betydelse i familjers utbildningsstrategier, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Bland tidigare projekt jag varit involverad i kan nämnas Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800-1850 (Vetenskapsrådet) och Mellan disciplinering och självverksamhet: skillnader i växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser i Sverige, ca 1820-1870 (Riksbankens Jubileumsfond).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.