Eva Norgren

projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
eva.norgren[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1898
Mobiltelefon:
070-4250563
Besöksadress:
Rum PLA 00253 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar både som projektkoordinator 50% och projektledare 50% på avdelningen för uppdragsutbildning (AUU)

From hösten 2014 arbetar jag inom det regeringsuppdrag vi fått från att utbilda statsanställda i mänskliga rättigheter. Delprojekt bla. en hemsida, webbutbildning, kurser, seminarier, en antologi och konferenser.

Besök gärna vår portal www.mr-utbildning.se

Besök gärna vår webbplats www.uu.se/uppdragsutbildning
Kompetensutveckling för yrkesverksamma – Fortsätt växa med oss!

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.