Organisation och personal

Mahbubur Rahman

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Mahbubur.Rahman[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5805
Mobiltelefon:
070-1679417
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Tekn Dr

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.