Lotta Lundell

administrativ chef (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
Lotta.Lundell[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250585
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2017-12-11 - 2018-12-31

administrativ chef vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för administrativa funktioner

E-post:
lotta.lundell[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3888
Mobiltelefon:
070-4250585
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

administrativ chef vid Institutionen för informatik och media

E-post:
lotta.lundell[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 2842
Mobiltelefon:
070-4250585
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.