Kjell Staffas

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Signaler och System

E-post:
Kjell.Staffas[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3093
Mobiltelefon:
070-7654321
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: ämneslärarex.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.