Kjell Staffas

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Signaler och System

E-post:
Kjell.Staffas[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3093
Mobiltelefon:
070-7654321
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade i teknikdidaktik vid Aalborgs universitet 2017. Mina huvudintressen är pedagogisk och didaktisk utveckling av undervisning och studentens lärande. Jag har undervisat på ett femtontal kurser på olika ingenjörsprogram som kursansvarig på de flesta. Jag fick Uppsala Teknolog- och Naturvetarkårs pedagogiska pris 2014. I min undervisning är det främst digital och analog elektronik samt styr- och reglerteknik jag undervisar i.

Akademiska meriter: ämneslärarex.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.