Christer Olofsson

gästprofessor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

Mobiltelefon:
070-5840509
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Prof emer

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.